Divita - Miracles Svijet u kojem ćemo osobama sa tjelesnim nedostatkom - amputircima obezbijediti besplatne proteze i rehabilitaciju, fizičko i mentalno blagostanje, obrazovanje... Saznajte više Divita - Miracles U Miracles centru želimo podržati i osnažiti socio - ekonomski ugrožene osobe sa tjelesnim nedostatkom i njihove porodice. Naši projekti

Divita - Miracles

Humanitarna udruga/udruženje

Naša vizija – Svijet u kojem ćemo osobama sa tjelesnim nedostatkom – amputircima obezbijediti besplatne proteze i rehabilitaciju, fizičko i mentalno blagostanje, obrazovanje, zaposlenje i nezavisnost.

  • Izrada besplatnih proteza i pomagala
  • Pružanje fizičke i emocionalne rehabilitacije
  • Psihološki i edukacijski programi

U Divita – Miracles centru želimo podržati i osnažiti socio – ekonomski ugrožene osobe sa tjelesnim nedostatkom – amputirce i njihove porodice, osigurati da nijedan amputirac  ne prođe sam kroz proces nakon gubitka ekstremiteta,  nakon izrade besplatnih proteza omogućiti im priliku da vode samostalan život, kao i pružanje  fizičke i emocionalne rehabilitacije.

Motivirani smo da pomognemo svima u nevolji

Krajnji cilj rehabilitacije je pružiti pojedincu najbolju priliku za puno i efikasno učešće i uključivanje u društvo, s mogućnostima za učenje, rad i pristup uslugama.

Naši Projekti

Read More

Divita - Miracles Centar

Svakom našem pacijentu pružena je maksimalna pažnja od strane svih uposlenih, te se osluškuje
ono što pacijent govori, kako bi se došlo do najidealnijeg rješenja za sve.

0+
Korisnika
0+
Rehabilitacija
0+
Izrađenih proteza
0+
Projekata

Novosti iz Udruženja

Read More

Ugovorite sastanak

Krajnji cilj rehabilitacije je pružiti pojedincu najbolju priliku za puno i efikasno učešće i uključivanje u društvo, s mogućnostima za učenje, rad i pristup uslugama. Dopustite nam da Vam pomognemo!

+387 36 501 474 | 062 682 740 (protetska radionica) miracles@bih.net.ba